Home

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusseminarid

Aare Pilv
14. juuni 2016 kl 15.00
Väikese Illimari 12, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakond

Kuigi (:)Kivisildnik on viimasel ajal üha selgemini ideoloogiliselt angažeeritud avalik tegelane, näib, et kriitika ja muu kirjanduslik analüüs võtab selle asjaolu sulgudesse või siis suhestub sellega kuidagi ettevaatlikult ja kaude. Sellel on oma põhjused, nii kontekstuaalsed kui ka otseselt (:)Kivisildniku tekstide poeetikasse puutuvad, mis muudavad tema tekstide ja sõnavõttude määratlemise komplitseerituks. Neid põhjusi püüangi välja joonistada; eelkõige huvitab mind (:)Kivisildniku eripära sarkasmi kui võtte rakendamisel.

fJaga
0

Under and Tuglas Literature Centre

6 Roosikrantsi Street
10119 Tallinn
ESTONIA
Phone: +372 644 3147
Fax: +372 644 0177
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.