Tuglase novelliauhind 2

2. märtsil, Friedebert Tuglase 132. sünniaastapäeval kuulutati Eesti Teaduste Akadeemia saalis välja järjekordsed Friedebert Tuglase novelliauhinna võitjad.

Žürii koosseisus Made Luiga (esimees), Kalju Kruusa, Rein Põder, Mari Saat ja Kri Marie Vaik otsustas 2017. aastal avaldatud novelliloomingust anda auhinnad Armin Kõomäele novelli "Goglomov" (kogumik "Minu erootika saladus") eest ja Lilli Luugile novelli "Auk" (Looming nr 2) eest.

Auhinnatseremoonia toimus Eesti Teaduste Akadeemias, kus Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus andis üle ka Friedebert Tuglase portree (Valdemar Väli, 1947) Eesti Teaduste Akadeemiale ja esitles Friedebert Tuglase monograafia „Ado Grenzsteini lahkumine" kommenteeritud uustrükki. Vaata uudislõiku novelliauhindade üleandmisest.

Tuglase novelliauhindu antakse välja alates 1971. aastast. Auhinda rahastab Kultuurkapital.

Tuglase novelliauhind 1

Fotod: Janika Kronberg. Laureaadid Lilli Luuk ja Armin Kõomägi novelliauhindade üleandmisel