TV Tuglaseauhind 300x295

Friedebert Tuglase novelliahinna žürii koosseisus Kalju Kruusa, Made Luiga (esimees), Rein Põder, Mari Saat ja Kri Marie Vaik valis 2017. aastal avaldatud novelliloomingust välja järgmised kandidaadid.

 

Aarne Biin „Ulg" (kogumik „Mõnikord juhtub mõndagi")

Armin Kõomägi „Goglomov" (kogumik „Minu erootika saladus")

Lilli Luuk „Auk" (Looming nr 2)

Ülar Ploom „Külaline" (Looming nr 5)

Rannar Susi „Sõduri märkmik" (Looming nr 7)

 

Laureaadid kuulutatakse välja Friedebert Tuglase 132. sünniaastapäeval 2. märtsil 2018 Eesti Teaduste Akadeemias. Samas toimub ka Friedebert Tuglase portree (Valdemar Väli, 1947) üleandmine Eesti Teaduste Akadeemiale ja Friedebert Tuglase monograafia „Ado Grenzsteini lahkumine" kommenteeritud uustrüki esitlus.