Jaanika Palm

Lastekirjandus ja lastekasvatus on läbi ajaloo olnud omavahel keerukais suhteis. Kord on lastekirjanduses prevaleerinud kasvatuslikud tendentsid, siis on aga neile jõuliselt vastu astutud. Ettekandes uuritakse Eesti lastekirjanduse näidete varal, mil viisil kasvatuslikud tendentsid lastekirjandusse jõuavad, kuidas seal väljenduvad ning millist eesmärki täidavad. Kas lasteraamatus väljenduvat kasvatuslikkust determineerivad pigem ses ajas domineerivad pedagoogilised vaated või on määravamaks siiski kirjaniku isiksus?