Ulrike Plath

Baltisaksa ajalugu ja kirjandus on tänapäevani väheuuritud alad. Tänases teemapüstituses on sisuliselt mõlemal puhul tegemist ühise alateemaga: laste ühiskondlik positsioon peegeldus kirjanduses, kirjandus mõjutas aga omal moel laste reaalsust. Kas aga baltisaksa laste ajaloos ja kirjanduses võime leida teatud spetsiifilisi jooni, mis eristuvad eesti ja saksa omadest? Ettekandes lahatakse seda küsimust, tuues näiteid 18. ja 19. sajandi kunstist, mälestustest, arstiteadusest ja lastekirjandusest. Loodan oma ettekandega asetada arutelu Eesti lastekirjandusest mitmekeelsele ja rahvusülesele alusele.