Uudised

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusseminarid

Rein Undusk
19. märts 2015 kell 12:00
Roosikrantsi 6
II korruse nõukogu saalis

17. sajandit, iseäranis alates selle teisest poolest võib kindlasti nimetada eelvalgustuse ja ratsionalismi esiletõusu ajastuks Euroopa kultuuris. Suunda märkiva pitseri uutele vaimsetele taotlustele vajutas René Descartes (1596–1650), kes seadis kahtluse alla pea kõik, välja arvatud selle, et kaheldes on võimalik välja jõuda siiski teatava selge ja tõsikindla ideeni, mis saab olla aluseks järgnevale usaldusväärsele ja evidentsele teadmiste ahelale. On arusaadav, et selline teadmisloomeline lähtepositsioon, mis vaatamata kogu oma skeptitsismile väärtustab siiski tõsikindla ja edasist kahtlust mittevõimaldava idee, astus üsna tajutavalt vastuollu kristliku pärandiga, mille järgi maailm oli loodud infiniitse ehk tunnetamatu jumala tahteakti alusel, põhjendades seeläbi igasuguse inimliku teadmise pelgalt nähtumuslikku ja eituslikku iseloomu. Küsimus, kuidas saada hakkama jumaliku infiniitsusega seisis seega paratamatult igasuguse ratsionalistliku ambitsiooni keskmes. Descartes’i, Spinoza ja Leibnizi poolt sepistatud kolm võimalikku vastust sellele küsimusele lähtuvad kolmest erinevast substantsiteoreetilisest vaatepunktist, mis, tõsi küll, on hilisema ajaloo silmis olnud tihti vaid kattevarjuks teatavale kolme mõtleja sisemisele identsusele. Igal juhul pakub Descartes lahendusena välja keha-vaimu dualismi, Spinoza monistliku jumala samastamise loodusega, Leibniz aga hoopistükkis substantsi kui monaadi, mis on oma sisemuses lõpmatult kurruline nagu barokiajastu hing.

 

Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse aastaplaan 2015

3. veebruar traditsiooniline Artur Adsoni sünniaastapäevale pühendatud Murdeluule hommik
2. märts Friedebert Tuglase novelliauhinna kätteandmine Nõmmel
17. märts Kirjanduskeskuse teadusnõukogu koosolek
19. märts Rein Unduski teadusseminar "Descartes, Spinoza, Leibniz: sissevaateid 17. sajandi metafüüsikasse lõpmatuse vaatepunktilt"
8.-9. aprill Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ja Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi ühisseminar "Esimene maailmasõda Eesti kultuuris"
11.–12. juuni aiakonverents "...rohelised õndsad lootused: aed ja loodus eesti kirjanduses" Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas.
8. september Henrik Visnapuu 125. sünniaastapäeva tähistamine.
22. september Martin Klökeri teadusseminar "Einer Revaler Liebe auf der Spur. Werkstattbericht zur Erforschung des Briefwechsels von Caspar Meyer und Katharina von der Hoyen (Reval ca. 1637-1653)."
24.–26. september VIII rahvusvaheline balti kirjakultuuri sümpoosion "Kontinent Herder: Empaatia, sümpaatia ja antipaatia poeetikas ning poliitikas"
30. september Aare Pilve teadusseminar "Kunsti ja tõe suhetest"
16. oktoober Ulrike Plathi teadusseminar Heimat. Baltisaksa kodumõiste 19ndal ja 20ndal sajandil
20. oktoober seminar Seminar „Laps kirjanduses 3: Keelatud ja lubatud lastekirjanduses“
22. oktoober Piret Kruuspere teadusseminar "Teatriajaloost ja -historiograafiast: eesti teatrikirjutuse näitel"
26. november Eneken Laanese teadusseminar "Raimond Kaugveri laagrikogemused kirjades ja kirjanduses"
30. november Mirjam Hinrikuse teadusseminar „A. H. Tammsaare suhetest Friedrich Nietzschega“
3. detsember Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse konverents "Põimunud kirjandus"

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse väljaanded aastal 2015

  • "Eesti sõnateater 1965–1985" I köide (Peatoimetaja ja pilditoimetaja Piret Kruuspere; toimetuskolleegium: Lea Tormis (töörühma juht), Piret Kruuspere, Luule Epner, Eva-Liisa Linder, Mari Tuuling)

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ja Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi ühisseminar "Esimene maailmasõda eesti kultuuris"

8 .–9. aprillil 2015. aastal Tallinnas

Kõik ihuvad sõja vikatit. Sest suur Euroopa sõda on alganud! Surma vikat on koledasti terav! (Jaan Sild, Suur Euroopa sõda. Katkendeid sõjamehe päevaraamatust 1914. aastal)

2014. aastal meenutatavatest sündmustest on tagasivaates kõige olulisemaks osutunud sajandi möödumine Esimesest maailmasõjast, mis mõjutas kogu Euroopat, kujundades ümber nii Euroopa vaimu kui ka maakaardi. Konverentsid, näitused,  Esimese maailmasõja aineliste raamatute esitrükid ja vanade kordused, vastsed filmiversioonid „suurest sõjast“ ja juba olemasolevate taaslinastused, lahingupaikade külastused ja mitmed teised mälutöö vormid − see kõik on aidanud kaasa huvitõusule maailmaajaloo murranguliste sündmuste vastu.

Esimese maailmasõja tulemusel kadusid Euroopa poliitiliselt kaardilt suured impeeriumid Venemaa ja Austria-Ungari ning samal ajal hakkasid endale iseseisvust nõutama paljud väikerahvad, sealhulgas eestlased. Esimest korda ajaloos kasutati keemiarelva, toimus esimene massiivne pommitamine lennukitelt, oldi tunnistajaks tsiviilisikute massimõrvadele.

Eestlased kisti sõtta Vene keisririigi alamatena. Vene armeesse mobiliseeriti sõja jooksul umbes 100 000 meest, kellest hukkus või jäi teadmata kadunuks üle 10 000. Kuigi sõda, mille tagajärjed andsid valusalt tunda kõigis ühiskonnakihtides, ei olnud eestlaste oma, tegi see otsa lahti võitluseks oma rahva huvide eest. 1917. aasta jooksul küpsev riikliku iseseisvuse mõte ning 1918. aasta Saksa okupatsioon tõid kaasa olulisi mentaliteedimuutusi, välistades edasise poliitilise ja kultuurilise ühistöö kohaliku saksa elanikkonnaga.

Kutsume erinevate kultuurivaldkondade uurijaid analüüsima Esimese maailmasõja kajastusi kultuurimälu erinevates meediumides:  · kirjanduses, visuaalkultuuris ja muusikakultuuris (sh sõdurilauludes), sünkroonsetes ja retrospektiivsetes tekstides (päevikud, kirjavahetused, mälestused), keskendudes näiteks järgmistele teemadele:

 

  • rahvuslus, patriotism, patsifism,
  • sõja uued dimensioonid (kestussõda, massihävitusrelv),
  • maskuliinsuse „kriis“ ja teised kriisid,
  • avangard ja modernism Esimese maailmasõja tematiseerijana,
  • Esimese maailmasõja representatsioonid eesti kultuuris Euroopa kultuuriruumi representatsioonide taustal,
  • Esimese maailmasõja mälupaigad Eestis ja eestlase teadvuses.

KAVA

8. aprill kolmapäev, Roosikrantsi 6, II korruse suur saal

11.00-12.00 Jüri Kivimäe "Kultuuriline pööre ja sõda"

12.00-12.30 Roosmarii Kurvits "Eesti päevalehtede moderniseerumine I maailmasõja algul"

12.30-13.00 Õnne Kepp "Eesti sõjalaul"

13.00-14.00 Lõuna

14.00-14.30 Urve Lippus "Läti sõjapõgenikest muusikud Tartus 1916. aasta suvel"

14.30-15.00 Mari Nõmmela "Kunstijüngrist soldatiks ja vabadussõdalasest rahvuskultuuri edendajaks"

15.00-15.30 Kohvipaus

15.30-16.00 Tiina Kirss "Suur ilmasõda eesti kirjanduses ja memuaristikas"

16.00-16.30 Andreas Kalkun "„Rohgem ei tiija mina teile kirjuda“. Kirjavormelid ning peresuhete kajastused Jakob Ploomi sõjakirjades"

9. aprill neljapäev, Tallinna Ülikool, Silva maja S-240

10.00-10.30 Tiit Hennoste "Sõda pärast sõda. Esimese maailmasõja märgid eesti kirjanduslikus avangardis"

10.30-11.00 Luule Epner "Aated ja stiiliotsingud: ekspressionism 1920. aastate teatris"

11.00-11.30 Kohvipaus

11.30-12.00 Kai Stahl "Esimese maailmasõja kajastusi kunstis soolises võtmes"

12.00-12.30 Helena Risthein "Jaan Siirak ja tema maal „Verduni katedraal sõjapurustustes“"

12.30-13.00 Enn Lillemets "Sõda tegi mehest kirjaniku: Peet Vallaku juhtum"

13.00-14.00 Lõuna

14.00-14.30 Jaan Undusk "Mälupaik sinepigaas"

14.30-15.00 Mirjam Hinrikus "Esimese maailmasõja allusioone Tammsaare tekstides"

15.00-15.30 Marit Karelson "Kui lüürika ja aeg hingasid ühes rütmis: kiirus, aeglus ja igavik Johannes Semperi varasemates tekstides"

Lisainfo:
Mirjam Hinrikus (UTKK, TLÜ EKKI): See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Ave Mattheus (TLÜ EKKI): See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

„Eesti sõnateater 1965–1985” I köide „Teatriprotsess: taustad, ilmingud, peegeldused. Lavastajaportreed”, 2015.- 752 lk.

Teose peatoimetaja ja pilditoimetaja on Piret Kruuspere, toimetuskolleegiumi kuulusid lisaks talle teatriajaloo töörühma juht Lea Tormis, Luule Epner, Eva-Liisa Linder ja Mari Tuuling, raamatu kujundas Mari Kaljuste. Väljaandjateks on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool, Eesti Teatriliit ning Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.

„Eesti sõnateater 1965–1985” jätkab Eesti kutselise sõnateatri ajaloo uurimuste sarja. Selle varasemateks väljaanneteks on Lea Tormise „Eesti teater 1920–1940. Sõnalavastus” (Tallinn 1978) ja Karin Kase „Eesti nõukogude teater 1940–1965. Sõnalavastus” (Tallinn 1987). „Eesti sõnateater 1965–1985” koondab I ja II köites kokku 17 kaasautori käsitlusi, seega iseloomustab teost kirjutajate mitmehäälsus.

Monograafia on valminud erineva institutsionaalse taustaga ja vabakutseliste teatriuurijate pikaaegse ühise töö tulemusena. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli emeriitprofessor Lea Tormise juhtimisel töötati esialgu läbi vastava ajajärgu materjalid ning valmis mahukas käsikirjaline uurimus. Pika ja keeruka toimetamisprotsessi käigus jõudis see avaldamiseks sobivasse mahtu ja akadeemilisse vormi.

„Eesti sõnateater 1965–1985” üldine rõhuasetus lasub teatri ja ühiskonna, teatri ja rahvusliku kogukonna vastastikustel suhetel. Nõukogude perioodi ja toonase kultuuri käsitlemisel on eesmärgiks peetud eeskätt ajaloolise mälu (re)konstrueerimist.

I köites Teatriprotsess: taustad, ilmingud, peegeldused. Lavastajaportreedkäsitletakse teatrisüsteemi ja teatrielu, teatriprotsessi – rõhuasetusega teatrikeele uuenemisel –, teatrite mängukava, stsenograafia arengut ning teatrimõtet ja -kriitikat. Samuti on siia koondatud 17 lavastaja loomingulised portreed. Illustratsioonidena on teosesse valitud üle 320 foto.

I köite autorkonda kuuluvad Luule Epner, Madis Kolk, Piret Kruuspere, Monika Larini, Reet Neimar, Kiti Põld, Kaidi Roots, Jaak Rähesoo, Anneli Saro, Ülo Tonts, Lea Tormis, Lilian Vellerand ja Jaak Viller.

Monograafia tulevases II köites, kus kaasautoritena lisanduvad veel Eteri Kekelidze, Kristel Pappel, Pille-Riin Purje ja Leida Talts, vaadeldakse põhjalikult üheksa sõnateatri (Eesti Draamateatri, Vanemuise draamatrupi, Noorsooteatri, Pärnu teatri, Ugala teatri, Rakvere teatri, Vanalinnastuudio, Nukuteatri ja Vene Draamateatri) loomingulist tegevust. Lisaks ilmuvad seal ülevaated nn sidusteatriliikidest (ooper-operett-muusikal, tantsuteater), eesti teatrist paguluses, raadio- ja teleteatrist ning näitlejaloomingu arengust.

Raamatu ilmumist on toetanud Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital, Eesti Rahvuskultuuri Fond, EV Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. Teos on trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.

3. veebruaril 2015 kell 12.00 toimub Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas (Väikese Illimari 12) Artur Adsoni 126. sünniaastapäevale pühendatud traditsiooniline murdeluule hommik.

Kavas on väike koosviibimine Tuuli Vallisoo seltsis, kes räägib oma emast Mari Vallisoost (1950-2013). Vestluse raames kõneleb tütar oma ema elust ja loomingust. Räägitakse ka tema lapsepõlves kõneldud keelest – kodavere murrakust. Kodavere murrak on osa idamurdest. Murdealaks loetakse ajaloolise Kodavere kihelkonna põhjaosa: piki Peipsi rannikut Omedust Kodavere külani, sisemaal Assikvere, Pala, Savastvere jt külad. Praeguseks murraku kasutajaid enam praktiliselt pole, mõned vanemad inimesed veel kõnelevad, mõistjaid on pisut rohkem. Kodavere murrak on pehme hääldusega ning sellel on palju mõjutusi vadja keelest. Koosviibimisel loetakse ette Mari Vallisoo kodavere murrakus kirjutatud luuletusi.

Vestlust juhib Õnne Kepp.

Lisainfot ürituse kohta saab küsida telefonidel: 6722 846, 6722 847

 

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
Telefon: +372 6 443  147
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Muuseumiosakond

Väikese Illimari 12
11623 Tallinn
Telefon: +372 6 722 847
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Toetajad

EL