Moonika Siimets

Kuidas on vaadata maailma läbi lapse silmade? Milline võis see maailm olla 1950. aastal Nõukogude Eestis? Oma ettekandes püüan anda aimu väljakutsetest ja valikutest, millega režissööri ja stsenaristina kokku puutusin, tehes ajaloolist mängufilmi „Seltsimees laps“ (mis põhineb Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel „Seltsimees laps“, „Samet ja saepuru“). Räägin ajastutruude keskkondade loomisest; tööst lapsnäitlejatega; ajaloo tõlgendamisest ja sellestki, kuidas võiksid peagi kinolinale jõudvat lugu mõista tänapäeva lapsed ja täiskasvanud. Ettekannet ilmestavad fotod ja visuaalsed materjalid.