Avaleht

Uudised ja teated

Moonika Siimets

Kuidas on vaadata maailma läbi lapse silmade? Milline võis see maailm olla 1950. aastal Nõukogude Eestis? Oma ettekandes püüan anda aimu väljakutsetest ja valikutest, millega režissööri ja stsenaristina kokku puutusin, tehes ajaloolist mängufilmi „Seltsimees laps“ (mis põhineb Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel „Seltsimees laps“, „Samet ja saepuru“). Räägin ajastutruude keskkondade loomisest; tööst lapsnäitlejatega; ajaloo tõlgendamisest ja sellestki, kuidas võiksid peagi kinolinale jõudvat lugu mõista tänapäeva lapsed ja täiskasvanud. Ettekannet ilmestavad fotod ja visuaalsed materjalid.

Seminari juhatab Anneli Mihkelev.
22. mail 2013 kell 14:00
Roosikrantsi 6

Gustav Suitsu võib pidada Eesti esisümbolistiks ning moodsa kirjanduse maaletoojaks, samuti modernistiks, kes pürgis 19. – 20. saj. vahetusel uuenduslikkuse poole. Suitsu on küll suhteliselt palju uuritud, kuid vaatamata paljude kontaktide ning eeskujude väljatoomisele, pole analüüsitud Suitsu tekste intertekstuaalsusest lähtuvalt. Ometi on märgatud, et Suitsu luule põimib endasse mitmeid motiive, mis tekitavad seoseid teiste tekstidega nii eesti kui ka teiste maade kirjandustest. Neid seoseid võib näha nii diakroonilist kui ka sünkroonilist liini jälgides ning kõigil neil seostel on täita Suitsu luules oma eesmärk, mida võib üldjoontes taandada Suitsu enda 1905. aastal kirjutatud pöördumises „Noorte püüded” püstitatud üleskutsele: „Olgem eestlased, aga saagem ka europlasteks!” (Suits 1905:17).

Suitsu luule tervikuna sisaldab rohkem või vähem eksplitsiitseid ning implitsiitseid viiteid, mis nii või teisiti otsivad samastumisvõimalust Euroopa kirjandussuundadega. Ants Oras on kirjutanud: „Ja nagu paljud suured uuendajad, võttis ta kõike, mis talle iganes sobis, sealt, kus ta seda iganed leidis, ning vormis selle oma kavatsuste järgi ümber. [- - -] „Tuulemaast” alates pole tema loomingus midagi, mis poleks mingil moel osake „suurest pihtimusest” -  Goethe tähenduses.  Iga üksikluuletus aitab reljeefseks tahuda ta otsiva, päriva, pürgiva mina kujutust” (Oras 2004: 340)

Suitsu luulest võib tõepoolest leida seda ülemöödunud sajandi rahutut ja otsivat vaimu, mis üritab iseendaks jääda erinevate stiilide ja voolude kooseksisteerimise kontekstis, olukorras, mida üritatakse lahti mõtestada tänaseni. Kahtlemata mängib Suitsu luules väga suurt rolli sümbolism, mille kujundid oma mitmetähenduslikkuses nõuavad lugejalt aktiivset kaastööd ning jäävad ometi suures osas saladuseks, kuid võivad samal ajal osutada mingitele universaalsematele seostele. Ivar Ivask on juhtinud tähelepanu Suitsu luulet juhtivatele sümbolkujunditele ning nendes peituvatele romantilistele ja idealistlikele joontele. Suitsu luules leiduv sümboolika suundub aga ikkagi sümbolismi laiemale filosoofilisele aluspõhjale, Platoni idealismile, milles Ivask näeb üht Suitsu luule põhialustest: „Siiski on vitalismi ning skeptitsismi taga veel kolmas põhiaje olemas, nimelt Suitsu usk, mis aitas tal humanistina kannatada või lepitada elu lahkhelisid – tema taevatähtede sümboolikasse peidetud p l a t o n i s m.” (Ivask 2003: 92).

Just selline mitmekesisus ning samas filosoofiline universaalsus annavad Suitsu luulele potentsiaali olla ühtaegu traditsiooniline ning innovatiivne, mis väljendub ennekõike tekstidevaheliste suhete kaudu.

Kirjandust:

  • Andresen, Nigol 1983. Suits ja tuli. Tallinn: Eesti Raamat.
  • Calinescu, Matei 1983. Five Faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitch, Postmodernism. Durham: Duke University Press.
  • Ivask, Ivar 2003. Tähtede tähendust tunda. Tartu: Ilmamaa.
  • Man, Paul de 1996. Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary  
  • Criticism. London: Routledge.
  • Oras, Ants 2004. Luulekool II. Meistriklass. Tartu: Ilmamaa.
  • Suits, Gustav 1905. Noorte püüded. Üksikud mõtted meie olewiku kohta. – Noor Eesti I.
  • Tartu: Kirjanduse Sõprades Kirjastus, lk 3–17
  • Wilson, Leigh 2007. Modernism. London: Continuum.

 

Karl Ristikivi 100
16.–17. oktoober 2012
Korraldajad: Karl Ristikivi Selts, Eesti Kirjandusmuuseum,
Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus,
Eesti Kirjanduse Teabekeskus

Teisipäev, 16. oktoober
Tartu, Eesti Kirjandusmuuseumi saal

11.00–12.15 
Avasõnad. Tõnu Tepandi
Janika Kronberg Tagasivaade Ristikivi sajandile
Enn Lillemets Kas kojaisand on kodustatud? Päevaraamatuehitaja Karl Ristikivi
Sakarias Leppik Mõnda Ristikivi hardusest

12.30–13.45 
Eva Lepik Ristikivi looming kui tekstiline tervik
Brita Melts Ristikivi Vahemere-ruum
Krista Keedus Dante Alighieri "Jumaliku komöödiaga" seostuvad geograafilised motiivid Karl Ristikivi ajaloolises sarjas.

15.00–16.15 
Cornelius Hasselblatt Ristikivi isamaatus kui arusaamatus
Külliki Kuusk "Keegi pole mind kunagi tundnud, mitte keegi peale ühe naise, keda ma kunagi ei ole näinud
Kadri Tüür Karl Ristikivi loomade kujutajana

16.30–17.45 
Lauri Kärk Eesti film kohtub eesti kirjandusega: Karl Ristikivi
Loone Ots Roosi kavaler – roosi teema Karl Ristikivi loomingus ja Richard Straussi "Roosikavaleri" motiivid tema romaanides
Tiina Kirss Ristikivi ja Kafka. "Hingede öö"

18.30 Kirjanduslik teisipäev Tartu Kirjanduse Maja krüptis 
Jaan Kaplinski Ristikivi luule jõuväljas (ettekande lugemine)
Ansambel Põlev Ristikivi
Raamatuesitlus: "Karl Ristikivi teekonnad" (kirjastus Go) ja "Ettevaatust, lõhkemata pomm" (Loomingu Raamatukogu)

Kolmapäev, 17. oktoober
Tallinn, Kirjanike Maja musta laega saalis

11.00–12.30 
Jaan Undusk Avasõnad. Maie Kalda tervitusläkitus
Rutt Hinrikus Kirjutamata Ristikivi. Käsikirjade lummus
Õnne Kepp Rohtaed ja Arkaadia. Aeg maastikus
Jaan Undusk Mälukaotuskirjandus. Karl Ristikivi ajaloolisest proosast

12.45–14.15
Marek Tamm Karl Ristikivi kirjutamata teosed
Tiit Aleksejev "Viimse linna" Akkon
Aarne Ruben"Viimne linn" ja templirüütlite folkloorne pärimus

15.30–17.30 Ristikivi tõlkijate ümarlaud. Juhatab Peeter Puide
Jean Pascal Ollivry Eksperiment käoga
Peeter Puide Mõni sõna Karl Ristikivi luule tõlkimisest rootsi keelde
Tarah Montbélialtz Christiquieu de toutes les Estonies (ehk Eestide Ristikivi ehk üle-eestiline Ristikivi)
Ljudmilla Kokk (Simagina) Kogemusi Ristikivi tõlkimisest vene keelde
Ümarlauas osalevad ka Nora Rácz ja Nadja Pchelovodova

18.00 Kirjanduslik kolmapäev Tallinna Kirjanike Majas
Enn Nõu Isiklikest kohtumistest Karl Ristikiviga (film/ettekanne)
Jean Pascal Ollivry ja Helena Tulve "Sõnajalad"
Tõnu Tepandi.
Ansambel Põlev Ristikivi

 

From Instants to Eons:

Time in Environment and Environmental History

International Conference organized by the Centre for Environmental History in Estonia (KAJAK), Institute of History, Tallinn University

March 25-26, 2013

Lecture Hall 1, Institute of History

Rüütli 10, Tallinn

Programme

Monday, March 25

10.00 – 10.15 Opening words. Prof. Ulrike Plath(Tallinn University/ Under and Tuglas Literature Centre)
10.15 – 11.15 Keynote lecture. Prof. Verena Winiwarter (Alpen-Adria Universität, Klagenfurt) - Turning Points in the Interaction between Humans and the Environment
11.15 – 11.45 Coffee
11.45 – 13.15 Session 1: Time Scales and Temporalities in Environmental History
Prof. Timo Myllyntaus (University of Turku) - Multiple Ways to Braid the Time. Rethinking Time Scales of Environmental History
Junzo Uchiyama (Research Institute for Humanity and Nature, Japan), Kati Lindström (University of Tartu) - Leap, Revolution, Turn or a Boiling Point - Uneven Temporalities of Becoming Neolithic
Justine Walter(University of Leipzig/ German Archaeological Institute (DAI), Rome) - When Asteius was Archon at Athens, Great Earthquakes Occurred…
Dating Extraordinary Natural Phenomena in European Antiquity
13.15 – 14.45 Lunch
14.45 – 16.45 Session 2: Time in Natural and Cultural Landscapes (chair Tiiu Koff)
Alar Läänelaid (University of Tartu) andHeldur Sander -200 Years in Estonian Landscapes: Larches Record Climate and Other Events
Triin Reitalu(Tallinn University of Technology) - Human History Affecting Plant Communities
Stig Roar Svenningsen(The Royal Library, Copenhagen/ Roskilde University), Andreas Aagaard Christensen (Copenhagen University) - Time, Space and the History of Agricultural Landscapes: Environmental History Across Different Temporal and Spatial Scales in a Case Study of a Danish Agricultural Landscape
Prof. Hannes Palang (Tallinn University) - Time Boundaries, Landscape Patterns and Political Structures
16.45 – 17.15 Coffee
17.15 – 18.15 Keynote lecture. Frank Zelko (University of Vermont, RCC) - Is Bigger Always Better?: Teaching Environmental History in the Anthropocene
19.00 Reception

Tuesday, March 26

09.00 – 10.30 Session 3: Conquering and Reconquering the Space and Time
Jan Risberg, Göran Alm, Anna Plikk, Mats Regnell, Sven Isaksson, Jan Storå (Stockholm University); Mattias Pettersson, Roger Wikell (Arkeloghuset, Stockholm) - Early Stone Age Immigration to the Stockholm Area
Gurly Vedru(Tallinn University) - Time in Past: Re-using a Site
Prof. Ulrike Plath (Tallinn University/ Under and Tuglas Literature Centre) - The Curonian Crocodile. Prehistory, Imagination, and Patriotism in the Early 19th Century
10.30 – 11.00 Coffee
11.00 – 12.00 Keynote lecture. Hannes Bergthaller (National Chung-Hsing University, Taichung) -  Narrating World Society: Environmental History as Grand Récit
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Session 4: The Estonian History of Man-Environment Relationship and Conservation
Priit Raudkivi(Tallinn University) – The Plague in Social Memory. Some Reflections on Written and Oral Tradition in Estonian Context
Robert W. Smurr(The Evergreen State College, Olympia)- Nationalizing Nature: The History and Preservation of Estonia’s Glacial Erratic Boulders
Simo Laakkonen(University of Turku/ Södertörn University) -The Missing Half? Neglected Urban-Industrial Time in Estonian Environmental History
15.00 – 15.30 Coffee
15.30 – 16.30 Keynote lecture. Dolly Jørgensen(Umeå University) - Happy Endings: How Choosing the End Points of Our Histories Matters
16.30 Closing words. Prof. Ulrike Plath

 

 

Karl Ristikivi Seltsi, Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Kirjanduse Teabekeskuse ja Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse rahvusvaheline teaduskonverents
Karl Ristikivi 100. sünniaastapäeva tähistamiseks.
16. oktoobril 2012 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis
17. oktoobril 2012 Tallinnas, Kirjanike Maja musta laega saalis

Ajakava
Teesid

Teaduskonverentsi eesmärgiks on avada Läänemaalt Varblast pärit, Tallinna kaubanduskoolis ja Tartu Ülikoolis õppinud kirjaniku loomingust võrsunud eesti kirjanduse tüvitekste. A. H. Tammsaare poolt oma mantlipärijaks nimetatud autorist sai 1943. aastal alanud ja surmani väldanud maapaos rändaja erinevate rahvaste, kultuuride ja religioonide ristteedel. Geograafiharidusega Ristikivi oli ajaloofilosoofiliste romaanide autor, luuletaja, esseist ja kriitik.

1987. aasta oktoobris peetud Karl Ristikivi 75. sünniaastapäevale pühendatud konverents Eesti Kirjanike Liidus andis esmakordse võimaluse arutleda Kodu-Eestis avalikult Välis-Eesti kirjanduse üle. Konverentsi ettekanded ilmusid järgmisel aastal kahes vihikus, olles esimene sellelaadne publikatsioon Eestis. 1996. aastal avaldati "Eesti mõtteloo" sarjas kirjaniku pagulusaegsed arvustused, saatesõnad ja kõned pealkirjaga "Viimne vabadus", 2002. aastal ilmus Ristikivi valitud kirjade kogumik, 2009. aastal jõudis lugejateni tema päevik. Olulise tähisena tuleb nimetada Endel Nirgi monograafiat "Teeline ja tähed: eurooplase Karl Ristikivi elu" (1991). Tõlgetena on Karl Ristikivi looming jõudnud paljudesse võõrkeeltesse.

Meediakajastus:
ERR uudised, Karl Ristikivi 100. sünniaastapäeva tähistatakse konverentsiga, 16.10.2012

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
Telefon: +372 6 443  147
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Muuseumiosakond

Väikese Illimari 12
11623 Tallinn
Telefon: +372 6 722 847
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Toetajad

EL